FlexThink! Seminár Slovensko

Senec, 3. októbra 2017

ČO?

Seminár FlexThink je skvelou príležitosťou pre pracovníkov z oblasti automatizácie na to, aby spoznali aké výhody prináša použitie produktov eWON, Talk2M a aplikácií našich IoT partnerov pri zbere a monitoringu údajov zo vzdialených zariadení. Je to tiež príležitosť vypočuť si popis kľúčových aplikácií, v ktorých naši partneri pomocu produktov eWON vstúpili  do sveta IoT a ako to zmenilo ich podnikanie.

KTO?

Vítaní sú hlavne vedúci technickí pracovníci  a manažéri rozvoja podnikania, ktorí sa na seminári Flexthink chcú dozvedieť akým spôsobom môžu produkty eWON priniesť benefit pre ich spoločnosti.

In collaboration with

Program

08:30 | Registrácia a privítanie účastníkov

09:00 | Industrial IoT: eWON IIoT & Remote Data strategy

Priemyselný internet vecí (IIoT) a Priemysel 4.0 nie sú len termíny prevzaté z cudzieho jazyka.
Pre HMS/eWON sú tieto pojmy už niekoľko rokov realitou. Zistite ako sa dajú komponenty eWON zabudovať do automatizačnej štruktúry  tak, aby Vaše zariadenia boli pripojené účelne a  „IoT ready“. ​

09:45 | Flexy : IIoT gateway – získajte zo svojho Flexy maximum

Naučte sa, ako využiť zabudované funkcie smerovača Flexy pre komunikáciu s rôznymi typmi PLC a ako umožňuje  monitorovať Vaše zariadenie, manažovať alarmy, archivovať údaje, generovať  protokoly a vytvárať vlastné webové rozhranie.

10:30 | Coffee Break

10:45 | Talk2M:  Ako integrovať Talk2M do priemyselnej IIoT aplikácie 

Už viete, ako jednoducho sa pomocou Talk2M dá servisovať vzdialený stroj, ale Talk2M dokáže oveľa viac. Spoznajte pokročilé funkcieTalk2M a špecializované aplikácie pre zber dát, ktoré vám umožnia získavať historické dáta zo všetkých zariadení a plynule ich dávať k dispozícii Vašim IIoT aplikáciám a službám.

11:30 | IIoT Partner

Zistite, ako naši  IIoT partneri využívajú cloudové údaje a služby tak, aby pomocou dashboardov, prehľadov, analýz a ďalších služieb poskytli svojim zákazníkom riešenia na kľúč.

MICROSYS, s.r.o.: Integrácia eWON Flexy a PROMOTIC SCADA software prostredníctvom cloudu
Praktická ukážka tvorby SCADA aplikácie, ktorá zbiera dáta zo zariadení eWON Flexy prostredníctvom cloudového úložiska. Prezentácia reálneho nasadenia tejto technológie pri zbere dát z distribuovaných lokalít - chladiarenské veže elektrární a teplární v ČR a SR.


VONSCH, s.r.o. : Živé ukážky využitia diaľkovej správy projektov realizovaných firmou VONSCH.  

VONSCH, ako výrobca frekvenčných meničov a fotovoltických striedačov nasadzuje eWON Flexy do svojich projektov v oblasti papierenských strojov, malých vodných elektrární, ale aj fotovoltických elektrární. Pozrite sa, ako môžu vyzerať vizualizácie, reporty, notifikácie, pohľady na zozbierané dáta na reálnych aplikáciach.
 

13:00 | Obed

14:00 | Internetová bezpečnosť

Bezpečnosť je pre HMS prioritou. Spoznajte, ako sú produkty a služby HMS/eWON navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť sietí zákazníkov.  Naučte sa najlepšie postupy pre minimalizovanie bezpečnostných rizík vo Vašich projektoch.

Naživo je to lepšie! Pre každú tému bude zabezpečená technická prezentácia a živá ukážka.

Rečníci

Yvan RUDZINSKI

HMS Industrial Networks - Channel Partner Manager

Yvan pracoval šesť rokov pre obchodné oddelenie spoločnosti eWON, kde propagoval riešenia pre vzdialený prístup a zavádzal myšlienky IIoT. V súčasnej dobe pracuje v HMS a zabezpečuje okrem značky eWON aj podporu produktom Anybus  (konvertory protokolov) a IXXAT (CAN).

Ing. Ján Snopko

ControlSystem, s.r.o., CEO

Ján má dlhoročné skúsenosti v oblasti priemyselnej automatizácie, v roku 2005 založil vlastnú spoločnosť ControlSystem, s.r.o.  Je skúseným technikom a programátorom v oblasti S7 systémov.

Ing. Marian Lábaj, ControlSystem, s.r.o.

IT špecialista a technická podpora

Marian je skúsený IT špecialista, venuje sa najmä produktom eWON, ktorým zabezpečuje technickú podporu, cloud riešeniam, zberu dát a diagnostike siete PROFINET.

Mgr. David KUBNÝ

MICROSYS, spol. s r.o , PROMOTIC Sales Manager

David je zamestnancom firmy MICROSYS už od roku 2007. Je zodpovedný za obchodné aktivity, stratégiu marketingových aktivít a rozvoj distribučnej siete SCADA software PROMOTIC.

Ing. Kazimír HECZKO

MICROSYS, spol. s r.o., SCADA Software Engineer

Kazimír pracuje pre firmu MICROSYS už viac ako 10 rokov. Zaoberá sa najmä vývojom SCADA aplikácií, problematikou databáz a podieľa sa na vývoji SCADA systému PROMOTIC. V neposlednom rade je tiež školiteľom systému PROMOTIC.

Please reload

Miesto konania

Hotel DOLPHIN

ŠTEFÁNIKOVA 78
903 01 SENEC,

SLOVENSKO

© 2019 FlexThink Industrial IoT Seminars

powered by Ewon and HMS Industrial Networks